Cung cấp dịch vụ bảo trì cho các bệnh viện

Các kỹ sư của Công ty CP Vệ Sinh Công Nghiệp và Bảo Trì Toàn Tâm Phát là các kỹ sư có chuyên môn và được đào tạo chuyên sâu về cấu tạo của các thiết bị y tế tại các tập đoàn hàng đầu trên thế giới như SIEMEN, SAMSUNG, PHILIP, OMRON, GE do vậy các chuyên gia của chúng tôi hoàn toàn bảo trì và đáp ứng đủ yêu cầu của các thiết bị như thiết bị hô hấp, thiết bị chụp chiếu, thiết bị mổ, thiết bị xử lý rác thải trong bệnh viện, thiết  bị tim mạch, hệ thống siêu âm, hệ thống nha khoa, hệ thống thẩm mỹ